Jaagwedstrijd in Drachten

De doedelzakband van Noord Nederland, Fryslan, Leeuwarden

Jaagwedstrijd in Drachten

DRACHTEN – Op vrijdagavond 25 mei heeft weer de jaagwedstrijd plaatsgevonden en is een los onderdeel van de Turfrace.

Voor het eerst dit jaar hebben de Graham Lowlanders dit evenement mogen opluisteren. Voor de schippers, die  varen met schepen met strijkbare masten was er om 19.00 uur een jaag/tijdwedstrijd naar het centrum van Drachten. Dit is een spectaculair gebeuren. De Jagers, die de schepen vooruit trekken lopen  aan een lange lijn op de wal en “hingje yn de line” zoals ze het vroeger noemden. Verder wordt er gezeild en geboomd, al naar gelang de wind waait.