Artikel in de Leeuwarder Courant van 9 oktober 2010

De doedelzakband van Noord Nederland, Fryslan, Leeuwarden